2007

17.03.2010 21:16

Výstava Soběslav 2007

(otisknuto v časopise CHOVATEL Ročník 47, rok 2008, číslo 2 )

   Jak se již stalo dobrou tradicí, konala se první víkend v říjnu tedy 5-7.10. 2007 v Soběslavi Jihočeská výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů spojena s expozicí Jihočeské pobočky Klubu chovatelů moravských pštrosů. Také byla představena expozice vodní drůbeže, kaktusů, sukulentů a akvarijních ryb.

   Návštěvníci a všichni příznivci chovatelství měli možnost zhlédnou jednu z největších výstav co do počtu vystavených zvířat, kterou ZO Soběslav ve svém areálu za poslední léta pořádala. Bylo přihlášeno 535 králíků, 126 voliér drůbeže a 136 voliér holubů. Expozice Klubu chovatelů moravských pštrosů se zúčastnilo 16 vystavovatelů, kteří vystavili 122 holubů. Celkem čítal seznam vystavovatelů 151 jmen.

    Většina návštěvníků po vstupu do chovatelského areálu zamířila do haly, která skýtá dobré podmínky pro expozici králíků.

   Nejlépe hodnoceným králíkem výstavy byl Anglický strakáč madagaskarový př. Trešla, který dostal 96 bodů a samozřejmě získal čestnou cenu. Dále získali čestné ceny: Bodiv – S. Borovka, NoSč – J. Suda, Mm – J. Kaňka, Vss – J. Vávra, Čv – P. Radosta, Vm – J. Maverc, Vb – J. Mach(2x), Vš – J. Suda, ČA – B. Mora, Nč – P. Machová, Nb – L. Peníška(2x), Kalč – M. Kabát, Kalhav – J. Kabátová, AL – J. Dušek, MaBdiv – M. Krtek, Ma – L. Holub, Sč – J. Hošek, Hodiv – P. Trešl, Hožel – P. Trešl, ASmad – P. Trešl(2x), Tč – M. Trešl, ZRh – J. Pillarová, DSRexč – P. Trešl(2x).

   Pohár starosty města obhájil Anglický strakáč madagaskarový př. Trešla.

   Hned za halou se skrývá expozice drůbeže, která překvapila množstvím vystavených zvířat. Dá se směle tvrdit, že v Soběslavi je drůbež co do množství chovatelů na vzestupu. Kvalita vystavených zvířat byla o něco horší, ale i zde se dali najít jedinci, kteří vystupovali z průměru. Určitě nečekaný byl počet vystavených Vyandotek. Celkem bylo vystaveno 81 zvířat v osmy barevných rázech. Znovu se potvrdilo také to, že vodní drůbeži se v Soběslavi daří. Důkazem toho je 12 voliér a dokonce na ně byli uděleny čtyři čestné ceny, které získali: Husa česká př. V. Šaška, Husa landéská př. B. Kaislera, Kachny saské př. M. Klicmana a Pižmovky bílé J. Pícha. Další čestné ceny získali: HAsčt – P. Dvořák (ml.), VK – J. Kocourek, VK – J. Vácha, VS – J. Pavlík, PLbílé – V. Bartuška,  NH měděně červené – J. Plch, VE rezavě koroptví – J. Přibyl, VHzlatokrká – F. Podlaha, BAdvojlemované – V. Horejš, VErezavě koroptví – Ing. M. Lamač, z-Wstř. – J. Benešová, z-Wtmv – V. Moravová, z-Wkd – F. Princ, z-Wží – P. Trešl, SEzlatá – O. Kabeláč, ZRtrojbarevné – J. Boga, perličky – J. Benešová.

    Absolutně nejvíce zvířat čítala expozice holubů, kde bylo vystaveno 680 zvířat plus 122 výletků jihočeské pobočky Klubu chovatelů moravských pštrosů. Vzhledem k tomuto množství se dá souhlasit s nápisem v místní klubovně, který zní „ Soběslav ráj holubů „. Expozici holubů se drží na velice dobré úrovni a pokud někdo chce koupit kvalitní zvířata nechť se vypraví do Soběslavi. I letos bylo vystaveno několik zajímavých a méně rozšířených holubářských plemen, o což se zasloužili především místní členové př. Autrata a př. Míka.

   Jako nejlépe hodnocená byla voliéra př. Jača, který vystavil Kariery červené. Další čestné ceny: B. Autrata – Volžský postavový rejdič(2x), Čilik, Indický pávík, J. Beneš – Česká lyska rousná, J. Boháč – Monden, L. Brůžek – Český stavák, J. Bubník – Pražský rejdič krát. zob. a Norimberská bagdeta, M. Flíček – King, J. Folejtar – Moravský pštros(2x), J. Jougl – Italský racek, J. Kaňka – Český stavák, P. Koudelka – Kudrnáč, V. Mašek – Český stavák, J. Míka – Pražský rejdič krát. zob.(2x), Uzbecký tleskač, Polská stračka, Staroholandský rejdič, Orientální racek(2x), Šmalkánský barevnohlávek, V. Mikeš(ml) – Český voláč rousný, L. Mikešová(MCH) – Český voláč rousný, F. Novák – Vídeňský slepičák, B. Novotný – Moravský pštros, Ing. K. Pivoňka – Česká bagdeta, J. Punda – King, P. Smolka – Vídeňský rejdič, M. Turek – Rumunská holokrčka, Čínský racek, V. Vlk – Gigant, V. Vojta – Český stavák.

    Expozice holubů je zpestřena o speciálku jihočeské pobočky Klubu chovatelů moravských pštrosů ve které získali čestné ceny: MPž a MPčerv. – V. Bayer, MPčerv – Ing. V. Klimeš, MPč – P. Trešl, MPn – F. Macek.

 

Nakonec se sluší poděkovat všem sponzorům, vystavovatelům a také všem návštěvníkům. Na všechny se opět za rok těšíme.

Zpět